Xử lý nước thải Nhà máy giết mổ Gia cầm Ordan - Jordan

Danh sách dự án

Xử lý nước thải Nhà máy giết mổ Gia cầm Ordan - Jordan

Tỉ lệ vi sinh Aquaclean mà chúng tôi đã sử dụng như sau:

Xem thêm

"Xử lý nước thải đa ngành, công nghiệp, sinh hoạt, đô thị, bệnh viện, cao su, dệt nhuộm, giấy, rượu bia, mía đường,..."

Xem thêm

Giảm mức ô nhiễm trong sông: giảm các thông số BOD, COD, Nitơ tổng, Phốt pho, Tổng chất rắn lơ lửng, vv

Xem thêm

Bùn đáy trước đây dày 600mm xuống dưới 85% trong vòng 8 tháng

Xem thêm

Sử dụng ACF-32, có thể khôi phục cân bằng tự nhiên trong 3 tháng

Xem thêm

<< Trang trước| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6|
Lên đầu trang