ACF-SA vi sinh xử lý bùn thải công nghiệp

  HOTLINE - 0912 202 671

"Vi sinh giảm bùn thải/ vi sinh xử lý bùn thải trong hệ thống xử lý nước thải công nghiệp"

ACF-SA chứa các hợp chất humic và các nhóm vi sinh Heterotrophic, Photosynthentic, Facultative Bacteria chủ yếu là các dòng Bacillus spp, Rhodopseudomonas spp,

ACF-SA không nguy hại, không độc hại và không gây bệnh.

Hiệu quả:

• Tăng cường phản ứng của vi sinh vật với các chất hữu cơ khó phân hủy.

• Làm giảm đáng kể khối lượng bùn của hệ thống.

• Được dùng để giảm bùn trong các ao hồ, sông và hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt, đô thị bị ô nhiễm.

• Hạn chế và kiểm soát phát sinh mùi độc hại.   

• Nâng cao hiệu quả phân hủy hiếu khí.

• Tăng khả năng lắng & lọc nước.

• Giúp đạt tiêu chuẩn xả thải Quốc gia.

 

Xem Clip hiệu quả thực tế xử lý nước thải của vi sinh ACF-SA

Hiệu quả chóng mặt của ACF32 

Hướng dẫn sử dụng ACF32

  HOTLINE - 0912 202 671

Thành phần công bố:

Vi khuẩn

Số lượng

Nhóm Vi khuẩn tự dưỡng

1 x 107 CFU/ml

Nhóm Vi khuẩn kỵ khí

1 x 107 CFU/ml

Nhóm Vi khuẩn quang năng

1 x 106 MPN/ml

-   Tăng tốc độ sinh học oxy hóa chất hữu cơ dạng rắn.

-   Nâng cao khả năng cặn đáy/cặn bề mặt trong bể phân hủy và bể lắng.

-   Giảm bùn hữu cơ tại các ao hồ và hệ thống nước thải.

-   Giảm 30-40% khối lượng bùn thải phát sinh.

  HOTLINE - 0912 202 671

Hướng dẫn sử dụng:

• Lắc và đổ đều lên bể sinh học.

• Tùy thuộc vào mỗi hệ thống sẽ có liều lượng phù hợp khác nhau.

• Liều đầu tiên: 20-40 ppm.

• Liều duy trì: 5-10 ppm.

• Kết hợp với ACF-32 cho kết quả tối ưu.

Điều kiện hoạt động thích hợp của vi sinh:

• Nhiệt độ: 10 - 400C.

• pH: 4 – 9.

• Tỷ lệ BOD:N:P = 100:5:1 (hiếu khí).

• Tỷ lệ BOD:N:P = 250:5:1 (kỵ khí).

• Độ mặn < 30 ‰.

Ghi chú:

• 1 gallon = 3.785 lít.

• 1 ppm = 1 mg/ l = 1 g/ m3.

• Bảo quản: ở nhiệt độ phòng, nơi khô ráo và thoáng mát.

 

  HOTLINE - 0912 202 671

• Tăng cường phản ứng của vi sinh vật với các chất hữu cơ khó phân hủy.

• Làm giảm đáng kể 40% khối lượng bùn của hệ thống.

 

  HOTLINE - 0912 202 671

 
HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI sau khi sử dụng vi sinh giảm bùn ACF-SA
 
Bùn giảm 28%
Giảm BOD & COD
Loại bỏ mùi hôi
Ổn định hệ thống vào mùa đông
Giảm chi phí vận hành
Hệ thống được thiết kế cho PE 535K
 
 
Giảm đáng kể bùn đáy hữu cơ và cải thiện hiệu năng hệ thống tổng thể
 
 
Giảm COD 60%, khối lượng xử lý bùn giảm 83%
 
 
Giảm 80% bùn thải, 60% tăng thông lượng
Lên đầu trang