Tin tức

Xử lý môi trường

Nước thải công nghiệp có các thông số ô nhiễm BOD, COD, TSS, Nitơ tổng cao. Bùn phát sinh nhiều và khả năng lắng thấp. Phát sinh mùi hôi và hệ thống phải thường xuyên phải khởi động lại vi sinh do đầu vào không ổn định, các chỉ số ô nhiễm cao và biến động bất thường, quá trình sinh học bị ảnh hưởng nhiều bởi hóa chất từ quá trình sản xuất.

Xem thêm

| 1 | 2 | 3 | 4| Trang kế >>
Lên đầu trang