Tin tức

Xử lý môi trường

Giảm BOD, COD, TSS đầu ra trong nước thải. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các hệ thống xử lý nước thải có nồng độ chất xơ, bùn thải và các sợi Cellulose cao. Xử lý độ đục của nước thải và cải thiện màu nước chứa nhiều tinh bột.

Xem thêm

Nước thải mía đường chứa một lượng lớn chất hữu cơ: Cellulose, cacbonhydrat, glucose, sacarozo, nitơ, photpho, hàm lượng cặn rất cao...

Xem thêm

Nước thải y tế: từ các hoạt động khám chửa bệnh, thí nghiệm, xét nghiệm, phẩu thuật, máu, tiểu phẩu, vệ sinh dụng cụ thiết bị y khoa,……

Xem thêm

  • Nước rửa chăn nuôi heo được phát sinh từ: Nước tiểu, nước tắm, nước vệ sinh chuồng trại, nước rửa dụng cụ,… Việc sử dụng nước để vệ sinh chuồng trại, máng xối thiết bị mang lại một lượng lớn các thiết bị chất rắn có trong phân tích, thức ăn thừa, cát, sỏi,...

Xem thêm

Nhà máy sản xuất bia có ô nhiễm nguồn nước thải sau quá trình sản xuất, các chỉ tiêu BOD, COD, TSS, Nito, Photo,….. thường rất cao.

Xem thêm

<< Trang trước| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6|
Lên đầu trang